Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống, tại menu click chọn " Gói thầu đang đăng".
( Đối với trên website Trên thanh Menu  chọn “ Tiến trình thực hiện” -> “Gói thầu mới” -> “ Gói thầu đang đăng”)
Lưu ý: Khi đăng thầu thành công, nếu nhà vận chuyển dự thầu luôn gói thầu của bạn thì màn hình sẽ chuyển luôn đến màn hình chấm thầu.
Bước 2: Chọn một gói thầu cần xem -> chấm thầu => xem thông tin phương tiện, giá dự thầu, xem các đánh giá của khách hàng về nhà vận chuyển đó để làm cơ sở quyết định có lựa chọn nhà xe này hay không.
 
Lưu ý: Bạn có thể chọn sắp xếp theo các điều kiện để sắp xếp các nhà vận chuyển dự thầu.


 
Bước 3: Click vào " Chi Tiết "để xem thông tin về nhà vận chuyển
Tại đây, khách vận chuyển có thể đánh giá điểm về phương tiện dự thầu, tổ lái và xem các đánh giá về nhà vận chuyển từ các khách hàng trước.
+ Click vào avatar để xem phần nhận xét

 
Bước 4: Click vào Button " Chọn"  để chọn nhà vận chuyển muốn hợp tác