Khi đăng thầu trên Tadi, bạn vẫn có thể hủy gói thầu nếu có lý do cá nhân. Dưới đây, Tadi xin hướng dẫn bạn các bước hủy gói thầu đã đăng:
Bước 1: Trên thanh menu, bạn chọn mục “Gói thầu đang đăng”.
( Đối với trên website Trên thanh Menu  chọn “ Tiến trình thực hiện” -> “Gói thầu mới” -> “ Gói thầu đang đăng”)
Trên app:                                                                                      
       
Trên Web:
                    
Bước 2: Trong màn hình bạn chọn vào gói thầu mà mình muốn hủy.
Bước 3: Bạn nhấn vào nút “HỦY GÓI THẦU” để tùy chọn hủy gói thầu.

Trên app
 
Trên web
 
 
   

Bước 4: Sau đó bạn nhấn vào “XÁC NHẬN” để hoàn tất việc hủy gói thầu. Lưu ý: lúc này bạn vẫn sẽ có thêm tùy chọn “QUAY LẠI” nữa bên cạnh tùy chọn “XÁC NHẬN”, tùy chọn này cho phép gói thầu của bạn quay về trạng thái bình thường - chờ người dự thầu.

Trên app
 


Trên web
 
Do đó, nó có tác dụng giúp bạn cân nhắc kỹ hơn trước khi hủy thầu để tránh mất thời gian của bạn cũng như những người đã dự thầu.
Ghi chú: Bạn có thể hủy gói thầu ở tất cả các trạng thái đang đăng, chờ thực hiện và đang thực hiện.