Trên app: 
Để đăng ký tài khoản trên Tadi Carrier, đầu tiên bạn truy cập ứng dụng và click “Đăng ký”.Tích chọn loại tài khoản phù hợp: Cá nhân hay Tổ chức. Sau đó nhập đầy đủ thông tin Họ tên, số điện thoại, mật khẩu. Kiềm tra lại thông tin sau đó nhấn nút đăng kí. Hệ thống sẽ có thông báo đăng kí thành công và bạn có thể đăng nhập tài khoản vừa đăng kí để sử dụng.

 
Trên website: 
Thực hiện tương tự đối với trên website.
Trên thanh Menu chọn “ Đăng nhập” -> Tạo tài khoản mới