Bước 1:  Sau khi chọn nhà vận chuyển, Hệ thống sẽ gửi hợp đồng  về cho cả khách vận chuyển và nhà vận chuyển. Click vào trạng thái " gói thầu chờ thực hiện" để xem chi tiết gói thầu và xem hợp đồng. Tại màn hình chi tiết gói thầu này, nhà vận chuyển và nhà thầu đều xem được thông tin và liên hệ với nhau qua điện thoại, sms….
Lưu ý: Bạn có thể xem hợp đồng ở các trạng thái Chờ thực hiện, đang thực hiện và hoàn thành.
Bước 2: Click Xem hợp đồng để xem thông tin hợp đồng.

           
  Khi nhà vận chuyển bắt đầu và kết thúc chuyến đi sẽ có thông báo về cho khách vận chuyển.
Bước 3:  Nhà thầu chấm điểm , đánh giá cho nhà vận chuyển để hoàn thành gói thầu.
Gói thầu sẽ được di chuyển sang màn hình danh sách Gói thầu hoàn thành.